Potknięcia i poślizgnięcia

Dochodzenie odszkodowań za potknięcia i poślizgnięcia

Możliwość nabawienia się kontuzji w wyniku poślizgnięcia albo potknięcia dotyczy każdego z nas w każdym miejscu i czasie. Skutkiem są najczęściej urazy eliminujące np. z pracy zawodowej. Warto walczyć w takich wypadkach o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie za potknięcia albo poślizgnięcia

Na drodze prawnej można uzyskać odszkodowanie w przypadku, gdy nastąpiły obrażenia zdrowotne w wyniku poślizgnięcia się lub potknięcia. Mogą one być skutkiem nierównego chodnika, niezabezpieczonej i śliskiej powierzchni, dziur w nawierzchniach itp. Każda sytuacja rozpatrywana jest zawsze indywidualnie niezależnie od stopnia obrażeń i ich konsekwencji. Odszkodowanie można uzyskać zarówno na urazy fizyczne (złamania), jak i psychiczne (stres); nie ma przy tym znaczenia wiek, płeć, status socjalny osoby pokrzywdzonej, ani okoliczności, w jakich nastąpił uraz, o ile są one niezawinione z jej osoby, a wynikają z niedbałości zarządców chodnika, dróg czy budynków.

W naszej Kancelarii pomożemy uzyskać odszkodowanie za urazy, obrażenia i szkody powstałe w wyniku poślizgnięcia albo potknięcia. Wśród nich znają się koszty leczenia, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz wypłata odszkodowania pokrywającego utracony zarobek.

Takie sprawy bywają trudne, skomplikowane i długo się ciągną, dlatego warto wybrać prawników mających doświadczenie w podobnych przypadkach i doskonale znających prawo cywilne. Nasz zespół przygotuje odpowiednią linię działań sądowych oraz pozew umożliwiający uzyskanie wysokiego i zadowalającego odszkodowania.

Kiedy można uzyskać takie odszkodowanie?

Nie ma odgórnego katalogu sytuacji, które by to normowały, dlatego na gruncie prawnym stosuje się wyłącznie samo przekonanie pokrzywdzonego o doznanej krzywdzie. W naszej Kancelarii najczęściej spotykamy się ze sprawami odszkodowań za potknięcia i poślizgnięcia na nierównej powierzchni chodnika (przy braku ostrzeżeń), oblodzonych i nieodśnieżonych drogach, mokrych powierzchniach na basenie, w sklepie, hotelowym korytarzu, na schodach itp.

Odszkodowanie przysługuje osobom poszkodowanym w wyniku błędu, zaniedbania czy niedopatrzenia osoby trzeciej – zarządcy budynku, placu czy drogi, właściciela chodnika, sklepu – które jednocześnie wynikało z utrzymania takich miejsc w niewłaściwym stanie zagrażającym zdrowiu użytkowników albo przechodniów.  Za powstałą szkodę zawsze odpowiada ten, którego działania lub ich brak przyczyniły się do jej powstania. W Polsce istnieje obowiązek utrzymywania takich miejsc we właściwym stanie np. odśnieżonych w czasie zimy, posypanych piaskiem albo solą podczas oblodzeń.

Warunki uzyskania odszkodowania

W polskim prawie warunkuje się trzy przesłanki, które muszą zostać spełnione jednocześnie, aby sąd uznał zasadność pozwu o odszkodowanie. Są to:

  • konieczność wystąpienia szkody (urazu, obrażeń, kontuzji)
  • wystąpienie zdarzenia w wyniku zaniechania zarządcy lub właściciela (nieodśnieżona droga lub chodnik, śliska podłoga)
  • bezpośredni związek między szkodą a działaniem zaniechania (gdyby pozwany starł podłogę lub odśnieżył chodnik, nie doszłoby do wypadku)

O odszkodowanie można wnioskować zarówno do osób prywatnych, jak i firm lub instytucji publicznych, na których terenie doszło do urazu. Zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem i przedstawieniem mu całej sprawy – dokonamy jej analizy i określimy, czy są podstawy do wszczęcia procesu o odszkodowanie za potknięcie albo poślizgnięcie.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane