Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby

Rekompensata za śmierć bliskiej osoby

Jako przyczyna odszkodowania w największej liczbie procesów pojawia się śmierć bliskiej osoby. Nie ma znaczenia, czy jest ona efektem długotrwałej choroby, nieszczęśliwego zdarzenia, błędu medycznego – to zawsze ogromne obciążenie psychiczne dla bliskich, a często również problemy natury finansowej, jeśli zmarły był jedyną osobą utrzymującą rodzinę. Straty na tle fizycznym i emocjonalnym są nie do powetowania, ale instrumenty prawne dają możliwości złagodzenia negatywnych skutków takich zdarzeń. Tymi instrumentami są zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Nasi prawnicy pomogą je Państwu uzyskać przy zachowaniu odpowiedniej wrażliwości i poszanowania Waszego stanu psychicznego podczas żałoby.

Ubieganie się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Sprawy o odszkodowanie z zasady nie należą do łatwych, ale sprawy związane z zadośćuczynieniem za śmierć bliskiej osoby są dodatkowo trudne pod względem emocjonalnym. Konieczność składania zeznań przed sądem i zupełnie obcymi ludźmi jest dla wielu powodów ogromnym obciążeniem. Dlatego staramy się im maksymalnie ułatwiać ten proces poprzez dokładne i kompleksowe przygotowanie materiału dowodowego.

Wiemy, że żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić poniesionej straty, ale jednocześnie nie zaprzeczamy, że mogą być sporym ułatwieniem w dalszym życiu osób, które zostały same na świecie. Uzyskanie odszkodowania pozwoli nie obniżać standardów i poziomu dotychczasowego życia; zapewni godziwy byt i możliwość utrzymania rodziny przez wiele lat. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy śmierć bliskiej osoby nie była nagła, ale stała się następstwem poważnej i kosztownej choroby, która pochłonęła już oszczędności.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie może również pokryć koszty związane z samym przedśmiertnym leczeniem – które niekiedy jest opłacane za pomocą kredytów i pożyczek – a także koszty pochówku, ceremonii pogrzebowej czy związane z uzyskaniem fachowej pomocy psychologicznej.

Dla kogo odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Z reguły odszkodowanie przysługuje najbliższym zmarłej osoby, a więc rodzinie, ale nie wyklucza się możliwości jego uzyskania także dla tych, którzy uważali ją za bliską (emocjonalnie, uczuciowo – np. narzeczeni) lub od której byli zależni. Takie sprawy są o wiele trudniejsze niż w przypadku odszkodowania na rzecz rodziny. Najczęściej wnioskodawcami są dzieci, wnuki, małżonkowie lub rodzice; rzadziej rodzeństwo i dalsza rodzina.

Termin na złożenie pozwu o odszkodowanie jest bardzo długi, ponieważ wynosi aż 20 lat od śmierci bliskiej osoby. Nie warto jednak zwlekać, ponieważ upływ czasu negatywnie wpływa na pamięć potencjalnych świadków; może też dojść do wypadków losowych jak zagubienie dokumentacji.

Co obejmuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Odszkodowania i zadośćuczynienia wypłacane są na drodze procesów cywilnych, które umożliwiają uzyskanie rekompensaty w różnych formach. W sądach najpopularniejsze są te podstawowe, czyli:

  • zwrot kosztów leczenia przedśmiertnego (zwłaszcza przy pacjentach chorujących długo albo na bardzo rzadkie choroby wymagające specjalistycznych i drogich kuracji)
  • zwrot kosztów pogrzebu i związanych z nim wydatków (oddzielne świadczenie od zasiłku pogrzebowego z ZUS)
  • odszkodowanie za pogorszenie warunków życiowych wynikające ze śmierci bliskiej osoby (jeśli była głównym albo jedynym żywicielem rodziny)

Ze względów praktycznych najbardziej opłacalnym rozwiązanie jest ostatnie, ponieważ zapewnia utrzymanie określonego poziomu materialnego i zmniejsza ryzyko ponoszenia dotkliwych strat w przyszłości.

Wysokość odszkodowania jest różna w zależności od konkretnej sprawy. Podczas jego ustalania bierze się pod uwagę różne czynniki, nie tylko wkład finansowy zmarłego w utrzymanie rodziny, ale też przyczyny śmierci, okoliczności zdarzenia oraz wkład niematerialny, czyli wszelkie działania wykonywane przez zmarłego na rzecz rodziny.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby

Oprócz odszkodowania powodzi mają do dyspozycji również ścieżkę prawną kończącą się odszkodowaniem. To rekompensata finansowa wypłacana w sposób jednorazowy, a jej celem podstawowym nie jest naprawienie krzywd fizycznych i poprawa bytu materialnego, ale naprawienie krzywd moralnych. Większość osób wnioskując o odszkodowanie w praktyce domaga się właśnie zadośćuczynienia. Umiejętność rozróżnienia tych dwóch instrumentów prawnych jest kluczowa, dlatego warto w tej materii zasięgnąć opinii doświadczonego prawnika od spraw medycznych.

Zadośćuczynienie jest rekompensatą finansową, która ma chociaż w części pokryć straty moralne i emocjonalne za ból, cierpienie, stres i stratę wynikające ze śmierci bliskiej osoby. Praktyka wskazuje, że na wyższe zadośćuczynienie mają szanse osoby najbardziej powiązane ze zmarłym – członkowie rodziny, małżonek, dzieci oraz rodzice.

Renta

Formą odszkodowania wypłacanego regularnie przez określony czas albo jednorazowo jest renta. To świadczenie dodatkowe, które może, ale nie musi zostać przyznane łącznie z poprzednimi. Jego celem jest zapewnienie rekompensaty finansowej dla osób, dla których zmarły był na przykład dłużnikiem alimentacyjnym lub łożył bezpośrednio na ich utrzymanie (na przykład dla dzieci, byłego małżonka). To renta dodatkowa, niezależna od tej pobieranej z ZUS, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie dochodów zmarłego i kwoty, jaką łożył w alimentach.

Co wybrać w walce sądowej?

Poszkodowani w wyniku śmierci bliskiej osoby mają do dyspozycji trzy możliwości: odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Wybór pomiędzy właściwą opcją nie zawsze jest oczywisty, a do tego cała sprawa jest bardzo delikatna, ponieważ dotyka bardzo ludzkich uczuć smutku i rozpaczy. Dlatego przed podjęciem decyzji warto się po pierwsze zastanowić, a po drugie skonsultować z doświadczonymi prawnikami.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane