Szkody majątkowe i rzeczowe

Odszkodowanie za szkody majątkowe i rzeczowe

Jeśli jakaś szkoda powstała nie z naszej winy, mamy prawo domagać się za nią rekompensaty. Ta przyjmuje najczęściej formę odszkodowania lub zadośćuczynienia.  Dotyczy to szkód majątkowych i rzeczowych, które powstały w wyniku:

 • zdarzenia drogowego (wypadek, kolizja)
 • pożaru, zalania
 • kradzieży
 • katastrofy budowlanej
 • huraganu, powodzi
 • umyślnego uszkodzenia mienia przez drugą osobę

Skuteczne uzyskiwanie odszkodowań za stratę majątkową

Szkoda rzeczowa lub szkoda majątkowa zawsze dotyczą jakichś rzeczy – dóbr osobistych – które ulegają zniszczeniu z winy drugiej osoby lub wystąpienia zdarzenia (zjawiska) niezależnego od poszkodowanego. Na podstawie tego osoba poszkodowana może domagać się rekompensaty naprawiającej powstałą szkodę. Nasza Kancelaria zajmuje się rzetelną i efektywną pomocą w takich przypadkach, pomagając klientowi w najtrudniejszych etapach całego postępowania.

Odszkodowanie nie musi dotyczyć konkretnej rzeczy materialnej, np. zalanego domu, zniszczonego auta, ale np. utraconych korzyści, które by nastąpiły, gdyby nie doszło do szkody. Doskonałym przykładem jest utrata, zniszczenie narzędzia do wykonywania pracy, bez którego świadczenie usług jest niemożliwe i poszkodowany nie może w tym czasie prowadzić swojej firmy lub w ogóle pracować.

W czym dokładnie pomagamy?

Zakres usług wchodzących w skład likwidacji szkód majątkowych i rzeczowych przez naszą Kancelarię obejmuje między innymi:

 • doradztwo, pomoc prawną w zakresie prowadzenia działań odszkodowawczych
 • analiza sprawy i ustalenie faktycznej szkody oraz jej wartości
 • zebranie dokumentacji, sporządzenie analiz, opinii rzeczoznawców potwierdzających szkodę, jej wysokość i zasadność odszkodowania
 • konstruktywną ocenę decyzji ubezpieczyciela o wysokości zaproponowanego ubezpieczenia (nawet jeśli zostało już wypłacone)
 • pomoc ekspertów w odzyskaniu kosztów na pokrycie szkody, w tym na przykład tych za holowanie auta, suszenie domu, wypompowywanie wody, wynajem samochodu zastępczego oraz kosztów wydania opinii eksperckich i rzeczoznawczych

Jak obliczyć wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania to kwestia kluczowa w tego typu postępowaniach. Wartość uzyskanej rekompensaty jest różna w każdej sprawie, nawet jeśli z pozoru wyglądają one tak samo i szacuje się ją na podstawie metody różnicowej. Stosowana jest ona przez ubezpieczycieli i prawników w oparciu o dwa stany dóbr.

Pierwszy określany jest jako stan, który by zaistniał (osiągana korzyść), gdyby nie doszło do szkody. Przykładem może być porównanie, ile zyskałaby firma, gdyby jej samochód dostawczy nie został uszkodzony w wypadku.

Drugi wskazuje na stan, który zaistniał w wyniku zdarzenia o charakterze negatywnym (kolizji, kradzieży, zalania). Tutaj przykładem jest strata powstała w wyniku tych wydarzeń, np. utrata gotówki z portfela.

Wysokość odszkodowania jest różnicą między tymi stanami, która ma pokryć powstałe szkody i w pełni zrekompensować poszkodowanemu poniesioną stratę.

Odszkodowania a naprawienie szkody

Pod pojęciem naprawienia szkody zwykle rozumie się odpowiednie odszkodowanie pieniężne. W praktyce prawnej może być to jednak również przywrócenie rzeczy, która uległa szkodzie, do jej stanu pierwotnego. Taki typ naprawienia szkody stosuje się np. w wypadkach drogowych, gdy ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu a nie wypłaca poszkodowanemu gotówkę, aby sam to zrobił.

 

Odszkodowania za szkody na pojeździe

Najczęstszymi przykładami walk z ubezpieczycielami o wypłacenie odszkodowania są te dotyczące polis OC i rekompensat finansowych za szkody powstałe w wyniku wypadków drogowych. Ubezpieczyciele często zaniżają koszty napraw, a nieświadomi poszkodowani przyjmują odszkodowanie z takimi niekorzystnymi warunkami. Warto wiedzieć, że w tej walce nie jest się samym. Koniecznie trzeba też podjąć odpowiednie kroki, aby nie dać się naciągnąć ubezpieczalni.

Polecamy swoje usługi w tym zakresie. Przeprowadzimy Klienta przez każdy etap tego procesu i pomożemy w walce z nieuczciwymi praktykami towarzystw ubezpieczeniowych poprzez:

 • analizę kwoty odszkodowania, jaką zaproponował ubezpieczyciel, a jeśli jest zaniżona uzyskanie pełnej kompensacji szkody
 • ustalenie odpowiedzialności i jej zakresu za powstałe szkody majątkowe i rzeczowe
 • skuteczną pomoc w rozliczaniu szkód w zakresie polis komunikacyjnych, nie tylko OC, ale również AC, w tym likwidację szkody na podstawie polisy sprawcy
Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane