Wypadek w rolnictwie

Odszkodowania dla rolników

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku w gospodarstwie rolnym, to właśnie do nas powinieneś zgłosić się po pomoc.
Świadczenia finansowe w postaci odszkodowania dla rolników, przeznaczone są dla osób, które uległy wypadkowi po nagłym zdarzeniu, w czasie gdy wykonywały pracę związaną z gospodarstwem rolnym.

Warunkiem uzyskania świadczenia, jest fakt wystąpienia przyczyny zewnętrznej, która można uznać za inicjatora wypadku. W ramach naszej pomocy, wsparcia, można także uzyskać pomoc, jeśli jest się osobom pozostającą w związku z wykonywaniem czynności (prowadzenia gospodarstwa):

  • na terenie gospodarstwa, które należy do osoby ubezpieczonej lub też jest miejscem wykonywania jej codziennej pracy;
  • na terenie gospodarstwa domowego, które uznaje się za wchodzące w skład gospodarstwa rolnego ubezpieczonej osoby;
  • w drodze do gospodarstwa (z domu lub mieszkania osoby ubezpieczonej);
  • w drodze z gospodarstwa (do domu lub mieszkania ubezpieczonego);
  • w drodze do miejsca wykonywanej pracy lub też w drodze powrotnej (jeżeli ubezpieczony/poszkodowany nie jest właścicielem gospodarstwa);
  • w czasie wykonywania zwykłych czynności, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej, lecz mają miejsce poza terenem samego gospodarstwa.

Z ubezpieczenia OC właściciela gospodarstwa korzysta nie tylko sam właściciel, lecz rekompensaty finansowe z tytułu szkody mogą być również udzielone osobom, które pozostają z właścicielem we wspólnym gospodarstwie domowym, lecz mogą się o rekompensatę ubiegać osoby, które pracują na terenie gospodarstwa i wykonują czynności, które związane są z jego prowadzeniem.

Odszkodowanie w gospodarstwach rolnych dla rolników przysługuje za szkody, których następstwem jest:

  • zgon,
  • trwałe uszkodzenie ciała (kalectwo),
  • rozstrój zdrowia bądź też jego znaczna utrata,
  • uszkodzenie lub całkowite zniszczenie mienia.

Ubezpieczenie OC należy do obowiązkowych zabezpieczeń i powinien je posiadać każdy właściciel gospodarstwa. Można to przyrównać do obowiązku spoczywającego na właścicielu pojazdu.
Odszkodowania dla rolników jednak najczęściej występują w sytuacji, której skutkiem, wywołanym przez nagłe zdarzenie, jest poniesienie przez poszkodowanego śmierci lub też w przypadku, gdy poszkodowany uległ trwałemu uszkodzeniu ciała. Nasi pracownicy jednak specjalizują się także w prowadzeniu spraw, których przedmiotem jest staranie się o rekompensatę finansową za zniszczone mienie.

Warto wiedzieć, że pakiet standardowego ubezpieczenia OC, czyli obowiązkowego dla właściciela gospodarstwa, są objęte zarówno pojazdy wolnobieżne, które należą do ubezpieczonego, jak i inne maszyny. Ubezpieczenie można również wykorzystać, jeśli wystąpią jakieś szkody potrzebujące naprawy, które powstały wskutek użytkowania pojazdów należących do rolnika, przez jego pracowników. Odszkodowanie w rolnictwie czasem jest bardzo trudno uzyskać, jednak my ci w tym pomożemy.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane