Wypadki komunikacyjne – drogowe

Odszkodowanie komunikacyjne

Nasza Kancelaria zajmuje się w szczególności uzyskiwaniem odszkodowań dla swoich Klientów, którzy ucierpieli w zdarzeniach komunikacyjnych. Nasi Klienci to kierowcy i ich pasażerowie, rowerzyści oraz piesi.

Szkody osobowe

Do szkód osobowych zalicza się uszkodzenia i urazy ciała oraz pogorszenie stanu zdrowia (rozstrój). Dodatkowo to też wszystkie szkody związane z utratą korzyści finansowych, moralnych, która by nie nastąpiła, gdyby nie powstała szkoda. Zaliczają się do nich np. utrata zarobków, pracy, opuszczenie wyjazdu wakacyjnego itp.

Świadczenia za szkody

Po powstaniu szkody poszkodowany ma bardzo wiele możliwości domagania się jej pokrycia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela:

  • zwrot kosztów na leczenie, rehabilitację po wypadku
  • zadośćuczynienie czyli świadczenie pieniężne za doznaną krzywdę
  • odszkodowanie jednorazowe
  • renta wypłacana w związku ze zwiększonymi potrzebami (wynikającymi np. ze zmiany statusu materialnego)
  • renta uzupełniająca, która wypłacana jest w sytuacji, gdy po wypadku poszkodowany zarabia mniej niż przed nim i spowodowane jest to jego stanem zdrowotnym (np. zmianą stanowiska pracy, miejsca pracy, branży)

Rekompensaty i odszkodowania za straty w wypadku

Wypadki i kolizje drogowe to uszkodzenia ciała, ale również pojazdów. Dla naszych Klientów walczymy o jak najlepsze warunki rekompensaty, które mogą obejmować też koszty naprawy auta oraz utraconego w wypadku mienia (głównie zniszczonej elektroniki). Pomożemy im też uzyskać zwrot pieniędzy wydanych na leczenie, utraconych zarobków za okres, gdy poszkodowany nie pracował oraz co może być zaskakujące – negocjujemy z ubezpieczycielami powrót do zniżek na OC, jeśli szkoda nie powstała z winy Klienta.

Wysokość odszkodowania w wypadku drogowym

Nie ma stałej kwoty wypłacanej za bycie poszkodowanym w wypadku drogowym. Wysokość sumy renty, zadośćuczynienia czy zwrotu kosztów leczenia jest zawsze ustalana przez sąd indywidualnie na podstawie dostarczonych dowodów, dokumentacji medycznej, rachunków z warsztatu samochodowego, zaświadczeń od pracodawców. Znaczenie ma stan uszczerbku na zdrowiu, przeprowadzone działania medyczne (rehabilitacja), czy ewentualny status społeczny (utrata zarobków, pogorszenie się warunków życia).

Możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie

Specjalizując się od lat z uzyskiwaniu świadczeń dla naszych Klientów, którzy ucierpieli w wypadkach drogowych, możemy pomóc także i Tobie. Analiza Twojego przypadku oraz konsultacje nie wymagają żadnych opłat z góry – działamy w oparciu o prowizję od uzyskanej rekompensaty. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Odszkodowania za wypadki drogowe sprzed lat

Kodeks cywilny daje jedynie 3 lata osobie poszkodowanej na dochodzenie swoich roszczeń. W praktyce termin ten jest jednak płynny, bo zaczyna się w momencie nie tyle powstania szkody, co dowiedzenia się o jej istnieniu oraz jednocześnie w chwili ustalenia osoby odpowiedzialnej za jej powstanie.

O co w tym chodzi? Szkoda nie musi powstać od razu po wypadku, ale na przykład kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy później – gdy uszczerbek na zdrowiu zostanie zdiagnozowany i okaże się następstwem wypadku komunikacyjnego. Analogicznie działa to w sytuacji, gdy nie zna się od razu tożsamości sprawcy (np. gdy uciekł z miejsca wypadku). Jest też jeden wyjątek dotyczący sytuacji, gdy sprawca został prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku (przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu). W takich przypadkach okres przedawnienia wydłuża się z trzech do aż dwudziestu lat liczonych od momentu wypadku (przestępstwa).

Dla kogo odszkodowanie powypadkowe?

Odszkodowanie i różne typy rekompensat mogą być wypłacone poszkodowany w wypadkach komunikacyjnych, które zdarzyły się nie z ich winy. To zarówno kierowcy, piesi, rowerzyści oraz pasażerowie pojazdów. Ponadto o odszkodowanie mogą wnosić rodziny osób, które zginęły w takich zdarzeniach.

Ciekawą opcją prawną jest możliwość uzyskania rekompensaty także w przypadkach, gdy sprawca uciekł albo nie miał OC. Wtedy wniosek kieruje się do UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dlaczego warto nas wybrać?

Gramy o najwyższą stawkę

Nie zadowalają nas odszkodowania proponowane przez ubezpieczycieli. Zawsze walczymy dla naszych klientów o jak najwyższe świadczenia. Wiemy, jakie ponoszą koszty powrotu do zdrowia i w jak trudnej sytuacji materialnej mogą się znaleźć po wypadku. Uzyskamy dla Państwa zwrot kosztów leczenia i utraconych dochodów z pracy, rentę oraz inne świadczenia pomagające w powrocie do normalnego funkcjonowania.

Wynagrodzenie = prowizja

Nie ponosicie żadnych kosztów wstępnych. Nie płacicie za analizę przypadku i weryfikację. Nasze wynagrodzenie to jasno ustalona prowizja od uzyskanej rekompensaty. Wasza wygrana to nasza zapłata.

Kompleksowa obsługa

Nie jesteśmy tylko zwykłymi prawnikami. Współpracujemy z orzecznikami medycznymi, biegłymi i specjalistami z różnych dziedzin. Dlatego każdy przypadek prawny jest oceniany, analizowany i sprawdzany kompleksowo, aby w sądzie być przygotowanym na wszystko. Pomożemy w załatwieniu różnorodnych formalności z ZUS, odpowiemy na sądowe pisma a nawet zajmiemy się sprawami spadkowymi w przypadku, gdy ofiara wypadku poniosła śmierć.

Wspieramy finansowo

Wypadki komunikacyjne mogą zaważyć na poziomie życia ofiar i ich rodzin. Dla naszych klientów mamy specjalne programy pomocowe, z których skorzystać mogą osoby w szczególnie trudnych sytuacjach.

Dokładna ocena uszczerbku

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie, bazując na ocenie uszczerbku na zdrowiu naszych klientów, która jest oceniana przez współpracujących z nami lekarzy. To specjaliści z różnych dziedzin medycznych, co daje gwarancję rzetelnego wykonania analizy i określenia sumy wnioskowanego odszkodowania.

Pomoc prawna

Oferujemy również profesjonalną pomoc prawną od radców i adwokatów, którzy mogą doradzać w trakcie prowadzonej sprawy karnej przeciwko sprawcy.

Problemem dla nas nie jest również brak zidentyfikowania sprawcy. Pomożemy prowadzić sprawy wobec UFG w sytuacji, gdy sprawca wypadku uciekł lub nie został wskazany.

Dawne sprawy

Nie boimy się również podejmować spraw z przeszłości, które nie uległy jeszcze przedawnieniu. Pomożemy Państwu uzyskać godną rekompensatę, a jeśli uzyskaliście już odszkodowanie z tego tytułu, dokonamy weryfikacji przyznanych kwot. Często okazują się one zaniżone, co jest podstawą do ponownego pozwu.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane