Zwrot kosztów leczenia

W naszej Kancelarii zajmujemy się walczeniem na drodze sądowej i negocjacyjnej o odszkodowania dla ofiar wypadków albo kolizji drogowych. Pomagamy im między innymi w uzyskaniu odpowiednio wysokich roszczeń finansowych, które mają powetować straty związane z wydatkami na leczenie i pełen powrót do zdrowia.

Zwrot kosztów za leczenie publiczne i prywatne

Naszym celem jest uzyskanie dla Klienta jak najlepszych warunków zwrotu kosztów leczenia niezależnie od tego, czy odbywało się ono w ośrodkach publicznych czy w prywatnych. Pomagamy w odzyskaniu należności wydanych na cały proces rekonwalescencji, w tym operacji, opieki medycznej, rehabilitacji, jaki poszkodowany poniósł po wypadku, aby wrócić do pełni zdrowia.

Bazując na swoim doświadczeniu staramy się uzyskać dla klienta pełną kompensację szkody. Oznacza to, że może on dostać w ramach zwrotu kosztów leczenia pełną sumę wydaną na zabiegi medyczne i rekonwalescencję.

Kiedy wnioskować o zwrot kosztów leczenia?

Ścieżkę prawną dotyczącą zwrotów kosztów za leczenie medyczne określa Kodeks cywilny w artykule 441. Mówi on o tym, że jeśli poszkodowany doświadczył uszkodzenia ciała (uszczerbku na zdrowiu) ma prawo domagać się zwrotu sumy wydanej na celowe leczenie danego urazu. Dodatkowo poszkodowany ma też możliwość wnioskowania o wypłacenie sumy na poczet przebranżowienia, jeśli w wyniku uszczerbku nie może wykonywać dotychczasowej pracy, ponieważ stał się inwalidą.

Co podlega zwrotowi?

Do wydatków zaliczanych do kosztów leczenia należą:

 • koszt zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych
 • koszt konsultacji lekarskich oraz dojazdu na wizyty
 • koszt opieki pielęgniarskiej
 • zakup leków i medykamentów, środków opatrunkowych
 • zakup sprzętu medycznego, wózków inwalidzkich
 • zakup pojazdów do przewożenia osób niepełnosprawnych
 • inne wydatki ponoszone w związku z opieką nad poszkodowanym

Kwestionowanie wydatków przez ubezpieczyciela

W sprawach tego typu ubezpieczalnie nie mają żadnej litości – ich argumenty często są bardzo ostre i nie mają nic wspólnego z wrażliwością, jaką powinna być otoczona poszkodowana osoba. Dlatego należy się przygotować również psychicznie do ciężkiej walki i zbijania argumentacji ubezpieczyciela.

A ta może dotyczyć na przykład kwestionowania wydatków ponoszonych na prywatne leczenie i wskazywanie, że powinno się ono odbywać w placówkach publicznych (bezpłatnych dla osób ubezpieczonych w NFZ). Kwestionowane są również wydatki na dojazdy do lekarzy czy sama liczba konsultacji, która często uznawana jest za zbyt wysoką i niepotrzebną.

Korzystanie z prywatnej placówki medycznej

Nawet Sąd Najwyższy uznał, że nie ma przeciwwskazań do korzystania z opieki medycznej w placówkach prywatnych. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że taka sytuacja powinna mieć miejsce zwłaszcza w przypadkach, gdy placówka publiczna nie ma wolnych terminów na przyjęcie pacjenta, a wydłużony czas oczekiwania pogorszyłby jego stan zdrowia lub jeśli nie dysponuje odpowiednim sprzętem do opieki lub wdrożenia prawidłowego leczenia.

Korzystając z opieki zdrowotnej w prywatnych przychodniach, szpitalach itp. należy zbierać całą dokumentację, rachunki, skierowania. Dokumentować trzeba też paragony za leki, zakup sprzętu medycznego, paliwo na dojazdy do lekarzy czy rehabilitację. Z kolei z placówek publicznych należy pobierać na przykład zaświadczenia o długim czasie oczekiwania na wizytę, które będą dla sądu dowodem potwierdzającym zasadność skorzystania z prywatnych usług.

Koszty leczenia za szkody w pracy

Zwrot kosztów na leczenie dotyczy też sytuacji, gdy szkoda nastąpiła podczas wykonywania obowiązków służbowych, najczęściej w branżach transportowych, budowlanych, energetycznych. Wystąpienie o zwrot kosztów leczenia nie dotyka bezpośrednio pracodawcy, ponieważ ci zazwyczaj posiadają OC na wypadek takich sytuacji. Wniosek o zwrot kosztów kierowany jest wtedy w imieniu Klienta do ubezpieczyciela przedsiębiorcy, a pieniądze wypłacane z polisy.

 • budowlane,
 • koncerny paliwowe,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • koleje.

Zgłoszenie do nas szkody nie obciąża finansowo pracodawcy, o czym warto pamiętać. Dlatego uzyskanie odszkodowania nie powinny być większym problemem. Większość pracodawców posiada ubezpieczenie OC, z którego wypłacana jest dana kwota.

W związku z tym ubezpieczenie jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń. Każdy pracownik, który poniósł jakąś szkodę w czasie wykonywania pracy, powinien walczyć o swoje prawa, ponieważ nie musi obawiać się nieprzychylności, ze strony pracodawcy.

Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane