Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,
w ramach działań mających na celu osiągnięcie zgodności z RODO, a także poinformowania o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą Kancelarię, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Res Cogitans sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie przy ul. Wałowej 28c/57, 84-200 Wejherowo, tel. 58 572 64 94.
  2. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem.
  3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy.
  5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, na które przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy lub którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
  6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
  8. Informujemy że decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
  9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Szybka pomoc - zostaw dane

Szybka pomoc - zostaw dane